De omgevingsvergunning inzake de Stationstuin is afgegeven. BAM Wonen start in week 46-2019 met de aanvang van de bouw van de Stationstuin, waaronder Blok 3, dat door Brookland is aangekocht. Hier komen

29 woningen die in eigendom zullen zijn van Brookland.

Barendrecht Stationstuin Blok 3