VolendamRuim twee jaar na de brand in Volendam hebben we akkoord van de welstand op het nieuwe plan, waar naast de supermarkt en het restaurant ook extra winkelruimte en een parkeergarage worden gerealiseerd. De commissie spreekt van “een helder beeld dat architectonische kwaliteit bezit”.  De omgevingsvergunning is inmiddels aangevraagd.

Brookland realiseert aan de Hyacintenstraat te Volendam een nieuwe supermarkt met parkeergarage. De supermarkt zal circa 1.050 m² groot zijn. Daarnaast zal op de begane grond een parkeergarage van circa 50 parkeerplaatsen gerealiseerd worden. De supermarkt zal in gebruik worden genomen door Dirk van den Broek die nu tijdelijk elders gehuisvest is in Volendam.

Architect is TBE-ZA uit Volendam.