Sassenheim De bestemmingsplanwijziging is afgerond. De bestemming voor de nieuwe centrumplannen in Sassenheim is definitief. Op de plaats waar de Dirk van den Broek supermarkt was gevestigd, zal een nieuw complex verschijnen met daarin ruimte voor een Dirk van den Broek supermarkt, 27 appartementen en een ondergrondse parkeergarage. Het huidige parkeren aan de Concordiastraat blijft gehandhaafd, uitgangspunt is dat deze wel opnieuw wordt ingericht. Op de begane grond van de Oude Haven komt een winkelruimte met hierboven 12 appartementen.

Binnenkort zullen wij de omgevingsvergunning aanvragen voor dit plan.

Klik hier voor meer informatie.